รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์
 
ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย
ปี 2564-2565

 
หน้าแรก
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายฯ
     ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ ม.บูรพา 2550
Burapha University ACT
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
อำนาจและหน้าที่
สภามหาวิทยาลัยบูรพา
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบและข้อบังคับ
คำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่      แทนสภามหาวิทยาลัย
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา /
      คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
     (ออกโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ปริญญากิตติมศักดิ์
 วาระการดำรงตำแหน่ง
     ของหัวหน้าส่วนงาน

กิจกรรม
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
     ของหัวหน้าส่วนงาน
บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
การพัฒนาบุคลากร
     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
  online 1 คน
 วันนี้ 35 คน
 เดือนนี้ 433 คน
 ทั้งหมด 358,102 คน
นับตั้งแต่ 30/04/61

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคาร ภปร ชั้น 5 เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102-176-7
โทรสาร 038-102-177
E-mail : council@go.buu.ac.thFacebook สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา โทร 038-102-176-7 โทรสาร 038-102-177 Facebook: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย OBUUC
 Untitled Document
คำชี้แจง       มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นข้อมูลประเภท acrobat ทั้งหมด
ซึ่งในเครื่องของท่านจำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรม acrobat reader เพื่อใช้ในการอ่านข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
ถ้าหากเครื่องของท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว ทางงานการประชุมและพิธีการได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านได้ Download ได้เลยที่นี้

รายงานการประชุมฉบับย่อ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานการประชุมฉบับย่อสภามหาวิทยาลัยบูรพาปี 2567 รายงานการประชุมฉบับย่อสภามหาวิทยาลัยบูรพาปี 2566
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567  ครั้งที่ 1/2566
  ครั้งที่ 2/2566
  ครั้งที่ 3/2566
  ครั้งที่ 4/2566
  ครั้งที่ 5/2566
  ครั้งที่ 6/2566
  ครั้งที่ 7/2566
  ครั้งที่ 8/2566
  ครั้งที่ 9/2566
  ครั้งที่ 10/2566
  ครั้งที่ 11/2566
  ครั้งที่ 12/2566
รายงานการประชุมฉบับย่อ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565
ครั้งที่ 12/2565
ครั้งที่ 11/2565
ครั้งที่ 10/2565
ครั้งที่ 9/2565
ครั้งที่ 8/2565
ครั้งที่ 7/2565
ครั้งที่ 6/2565
ครั้งที่ 5/2565
ครั้งที่ 4/2565
ครั้งที่ 3/2565
ครั้งที่ 2/2565
ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมฉบับย่อ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
ครั้งที่ 1/2564
ครั้งที่ 2/2564
ครั้งที่ 3/2564
ครั้งที่ 4/2564
ครั้งที่ 5/2564
ครั้งที่ 6/2564
ครั้งที่ 7/2564
รายงานการประชุมฉบับย่อ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564
ครั้งที่ 1/2564
ครั้งที่ 2/2564
ครั้งพิเศษที่ 1/2564 (17 มี.ค. 64)
ครั้งที่ 3/2564
ครั้งพิเศษที่ 2/2564 (8 เม.ย. 64)
ครั้งที่ 4/2564
รายงานการประชุมฉบับย่อ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2563
ครั้งที่ 1/2563
ครั้งที่ 2/2563
ครั้งที่ 3/2563
ครั้งที่ 4/2563
ครั้งที่ 5/2563
ครั้งที่ 6/2563
ครั้งพิเศษที่ 1/2563
ครั้งที่ 7/2563
ครั้งที่ 8/2563
ครั้งที่ 9/2563
ครั้งที่ 10/2563
ครั้งพิเศษที่ 2/2563
ครั้งที่ 11/2563
ครั้งที่ 12/2563
รายงานการประชุมฉบับย่อ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2562
ครั้งที่ 8/2562
ครั้งที่ 9/2562
ครั้งที่ 10/2562
ครั้งที่ 11/2562
ครั้งที่ 12/2562
สรุปมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2561
ครั้งที่ 1/2561
ครั้งที่ 2/2561
ครั้งที่ 3/2561
ครั้งที่ 4/2561
ครั้งที่ 5/2561
ครั้งที่ 6/2561
ครั้งที่ 7/2561
ครั้งที่ 8/2561
ครั้งที่ 9/2561
ครั้งที่ 10/2561
ครั้งที่ 11/2561
ครั้งที่ 12/2561
ครั้งที่ 13/2561
ครั้งที่ 14/2561
ครั้งที่ 15/2561
ครั้งที่ 16/2561
ครั้งที่ 17/2561
ครั้งที่ 18/2561
ครั้งที่ 19/2561
ครั้งที่ 20/2561
ครั้งที่ 21/2561
ครั้งที่ 22/2561
ครั้งที่ 23/2561
สรุปมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2560
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 6/2560
ครั้งที่ 7/2560
ครั้งที่ 8/2560
ครั้งที่ 9/2560
ครั้งที่ 10/2560
ครั้งที่ 11/2560
ครั้งที่ 12/2560
ครั้งที่ 13/2560
ครั้งที่ 14/2560
ครั้งที่ 15/2560
ครั้งที่ 16/2560
ครั้งที่ 17/2560
ครั้งที่ 18/2560
ครั้งที่ 19/2560
ครั้งที่ 20/2560
ครั้งที่ 21/2560
ครั้งที่ 22/2560
ครั้งที่ 23/2560
ครั้งที่ 24/2560
ครั้งที่ 25/2560
ครั้งที่ 26/2560
สรุปมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2559
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 4/2559
ครั้งที่ 5/2559
ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 7/2559
ครั้งที่ 8/2559
ครั้งที่ 9/2559
ครั้งที่ 10/2559
ครั้งที่ 11/2559
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2558
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 3/2558
ครั้งที่ 4/2558
ครั้งที่ 5/2558
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2557
ครั้งพิเศษ ที่ 4/2557 (26 ก.ค. 57)
ครั้งที่ 4/2557
ครั้งพิเศษ ที่ 3/2557 (28 มิ.ย. 57)
ครั้งพิเศษ ที่ 2/2557 (29 พ.ค. 57)
ครั้งพิเศษ ที่ 1/2557 (24 พ.ค. 57)
ครั้งที่ 3/2557
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2557
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2556
ครั้งที่ 6/2556
ครั้งที่ 5/2556
ครั้งที่ 4/2556
ครั้งที่ 3/2556
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 1/2556
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี 2555
ครั้งที่ 6/2555
ครั้งที่ 5/2555
ครั้งที่ 4/2555
ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 2/2555
ครั้งที่ 1/2555
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554
ครั้งที่ 6/2554
ครั้งที่ 5/2554
ครั้งพิเศษ/2554 (16 ส.ค. 54)
ครั้งที่ 4/2554
ครั้งที่ 3/2554
ครั้งที่ 2/2554
ครั้งที่ 1/2554
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2553
ครั้งที่ 6/2553
ครั้งที่ 5/2553
ครั้งที่ 4/2553
ครั้งที่ 3/2553
ครั้งพิเศษ/2553 (7 เม.ย. 53)
ครั้งที่ 2/2553
ครั้งที่ 1/2553
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2552
ครั้งพิเศษ/2552 (22 ธ.ค. 52)
ครั้งที่ 6/2552
ครั้งที่ 5/2552
ครั้งพิเศษ/2552 (14 ส.ค. 52)
ครั้งที่ 4/2552
ครั้งที่ 3/2552
ครั้งที่ 2/2552
ครั้งที่ 1/2552
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2551
ครั้งที่ 8/2551
ครั้งที่ 7/2551
ครั้งที่ 6/2551
ครั้งที่ 5/2551
ครั้งที่ 4/2551
ครั้งพิเศษ/2551 (ครั้งที่ 2)
ครั้งที่ 3/2551
ครั้งที่ 2/2551
ครั้งที่ 1/2551
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2550
ครั้งที่ 1/2550
ครั้งพิเศษ/2550 (27 ก.พ. 50)
ครั้งที่ 2/2550
ครั้งที่ 3/2550
ครั้งที่ 4/2550
ครั้งที่ 5/2550
ครั้งพิเศษ/2550 (12 ต.ค. 50)
ครั้งที่ 6/2550
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2549
ครั้งที่ 1/2549
ครั้งที่ 2/2549
ครั้งที่ 3/2549
ครั้งที่ 4/2549
ครั้งพิเศษ/2549(22 ส.ค. 49)
ครั้งที่ 5/2549
ครั้งพิเศษ/2549(17 พ.ย. 49)
ครั้งที่ 6/2549
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2548
ครั้งที่ 1/2548
ครั้งที่ 2/2548
ครั้งพิเศษ/2548 (26 เม.ย. 48)
ครั้งที่ 3/2548
ครั้งที่ 4/2548
ครั้งที่ 5/2548
ครั้งที่ 6/2548
ครั้งที่ 7/2548
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2547
ครั้งที่ 1/2547
ครั้งพิเศษ/2547 (20 ก.พ.47)
ครั้งที่ 2/2547
ครั้งที่ 3/2547
ครั้งที่ 4/2547
ครั้งที่ 5/2547
ครั้งที่ 6/2547 +มติอาจมีการเปลี่ยนแปลง+
ครั้งพิเศษ/2547 (22/12/2547)
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2546
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2545
ครั้งที่ 1/2545
ครั้งที่ 2/2545
ครั้งที่ 3/2545
ครั้งที่ 4/2545
ครั้งที่ 5/2545
ครั้งที่ พิเศษ/2545
ครั้งที่ 6/2545
ครั้งที่ 7/2545
มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2544
ครั้งที่ 1/2544
ครั้งที่ 2/2544
ครั้งที่ พิเศษ/2544
ครั้งที่ 3/2544
ครั้งที่ พิเศษ/2544
ครั้งที่ 4/2544
ครั้งที่ 5/2544
ครั้งที่ 6/2544
ครั้งที่ 7/2544
ครั้งที่ 8/2544